Auteur: Rianne Verheijen

Posted in
Posted in

Is uw organisatie veranderd? Let op, misschien wijzigt er ook iets in de OR! 

Een fusie of een herstructurering van de organisatie, explosieve groei of misschien wel massa ontslag. Het zijn grote veranderingen die niet alleen impact hebben op de organisatie. Ze kunnen ook van invloed zijn op de rollen, verantwoordelijkheden en samenstelling van de ondernemingsraad. Dus staan jullie aan de vooravond van een grote verandering? Of hebben jullie net een traject achter de rug? Laat je dan in deze blog bijpraten over de consequenties voor de OR.

CONTINUE READING Is uw organisatie veranderd? Let op, misschien wijzigt er ook iets in de OR!  3 min read