Coaching ondernemingsraad

Een ambtelijk secretaris

Coaching door een ambtelijk secretaris

Je wilt dat de OR professioneel functioneert. Dat nieuwe OR-leden snel volwaardige gesprekspartners zijn. En dat iedereen de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) goed toepast.

Maar je OR-werk is een nevenfunctie en de OR-samenstelling wisselt geregeld. Daarom kun je bij ons terecht voor coaching. Onze ambtelijk secretarissen coachen individuele OR-leden en de OR als geheel.

We vertellen je kort wat we voor je kunnen betekenen. 

Plan een belafspraak

Coachen van nieuwe OR-leden

Wij coachen nieuwe OR-leden. We introduceren je in de wereld van de medezeggenschap. We leggen de WOR uit. En we leren je wat de verantwoordelijkheden en verplichtingen van OR-leden zijn. Zo ben je snel op vlieghoogte, en kun je als volwaardig OR-lid aan de slag.

WOR-training voor nieuwe OR-leden

Om je werk effectief te kunnen doen, moet je de WOR begrijpen. Wij helpen je daarbij. We geven trainingen over de juridische aspecten, over communicatie en over onderhandelingsvaardigheden.

Coachen van de nieuwe OR

Na verkiezingen of wisselingen coachen wij de nieuwe OR. Denk aan teambuilding, overdacht van kennis en ervaring, en handvatten om snel effectief aan de slag te kunnen.

Voor ondersteuning

Coachen van de bestaande OR

Is jouw OR toe aan de volgende stap? Wij coachen je. Denk aan:

  • Stimuleren van creatieve inbreng

Wij helpen je een sfeer te creëren waarin iedereen ideeën en voorstellen deelt. We moedigen je aan om innovatieve oplossingen te bedenken.

  • Inspireren en motiveren

Wij inspireren en motiveren OR-leden. Dit doen we bijvoorbeeld door het belang van OR-werk te benadrukken, successen te vieren en kaders te scheppen voor een positieve werkomgeving.

  • Faciliteren van vergader- en werkvormen

Welke vergadervormen en werkvormen passen bij de doelstellingen en behoeften van jouw OR? Wij leren je hoe je geschikte vormen kiest en implementeert. Dit maakt vergaderingen efficiënter en samenwerkingen effectiever.

Behoeftenonderzoek coaching en training

Welke behoefte aan coaching en training heeft de OR, collectief en individueel? Wij brengen het in kaart. Waar nodig zorgen we voor aangepaste ontwikkelingsplannen, om de competenties en kennis van de OR-leden te verbeteren.

Tevreden klanten

Wat anderen zeggen

Als ambtelijk secretaris begeleid ik veel ondernemingsraden. De ene keer doet ik secretariële werkzaamheden, de andere keer geef ik training aan nieuwe OR leden. Van alle vragen die mij gesteld worden, heb ik de meestgestelde vragen in een blog verzameld. Is jouw vraag nog niet beantwoord? Maak een belafspraak en dan help ik je graag.
ambtelijk secretaris
Een fusie of een herstructurering van de organisatie, explosieve groei of misschien wel massa ontslag. Het zijn grote veranderingen die niet alleen impact hebben op de organisatie. Ze kunnen ook van invloed zijn op de rollen, verantwoordelijkheden en samenstelling van de ondernemingsraad. Dus staan jullie aan de vooravond van een grote verandering? Of hebben jullie net een traject achter de rug? Laat je dan in deze blog bijpraten over de consequenties voor de OR.
ambtelijk secretaris
Een ondernemingsraad (OR) kan zich laten ondersteunen door een ambtelijk secretaris zodat de OR-leden zich volledig op de inhoud kunnen richten.