Begeleiding ondernemingsraad

Een ambtelijk secretaris

Begeleiding van een ambtelijk secretaris

Ervaring, neutraliteit en continuïteit: in een professionele OR werkt iemand die dit waarborgt.
Onze ambtelijk secretarissen begeleiden jouw OR. We vertellen je kort hoe we je kunnen helpen.

Plan een belafspraak

Neutrale schakel tussen OR en bestuurder

Onze ambtelijk secretarissen hebben geen stemrecht én geen direct inhoudelijk belang. Dat maakt ons een neutrale schakel tussen de OR en de bestuurder. Wij handelen onpartijdig en objectief, ook in discussies en onderhandelingen. Dit is essentieel voor vertrouwen en transparantie.

Wij zorgen ervoor dat iedereen de procedures correct volgt, dat alle relevante informatie beschikbaar is en dat de belangen van beide partijen op een eerlijke manier worden vertegenwoordigd. 

Stabiele factor bij OR-wisselingen

Bij OR-wisselingen zorgen wij voor continuïteit. We begeleiden de verkiezingen, we werken de nieuwe OR-leden in en we zorgen voor een vlotte overdacht. De opgebouwde kennis en ervaring blijft behouden en nieuwe leden functioneren snel als volwaardig OR-lid.

Begeleiding bij besluitvormingsprocessen

Wij begeleiden je bij besluitvormingsprocessen. Wanneer zijn de vergaderingen, wat staat er op de agenda en welke beslissingen neem je? Wij zorgen ervoor dat het gestructureerd verloopt.

Begeleiding bij oprichten nieuwe OR

Je doet het niet dagelijks: een nieuwe OR oprichten. Maar zodra je meer dan 50 medewerkers hebt, is een OR verplicht. Daarom begeleiden wij het proces van A tot Z. We coördineren alle stappen, we adviseren alle belanghebbenden en we zetten een sterk fundament neer voor de medezeggenschap.

Tevreden klanten

Wat anderen zeggen

Als ambtelijk secretaris begeleid ik veel ondernemingsraden. De ene keer doet ik secretariële werkzaamheden, de andere keer geef ik training aan nieuwe OR leden. Van alle vragen die mij gesteld worden, heb ik de meestgestelde vragen in een blog verzameld. Is jouw vraag nog niet beantwoord? Maak een belafspraak en dan help ik je graag.
ambtelijk secretaris
Een fusie of een herstructurering van de organisatie, explosieve groei of misschien wel massa ontslag. Het zijn grote veranderingen die niet alleen impact hebben op de organisatie. Ze kunnen ook van invloed zijn op de rollen, verantwoordelijkheden en samenstelling van de ondernemingsraad. Dus staan jullie aan de vooravond van een grote verandering? Of hebben jullie net een traject achter de rug? Laat je dan in deze blog bijpraten over de consequenties voor de OR.
ambtelijk secretaris
Een ondernemingsraad (OR) kan zich laten ondersteunen door een ambtelijk secretaris zodat de OR-leden zich volledig op de inhoud kunnen richten.