Ambtelijk secretaris voor bestaande OR

Een ambtelijk secretaris

Ambtelijk secretaris voor een stevige, professionele OR


Jij weet als geen ander: medezeggenschap draait om invloed uitoefenen. Je deelt signalen van de werkvloer met je werkgever. Je doet voorstellen die de organisatie verrijken. Of je adviseert over voorgenomen besluiten.

Hoe gedegener de kennis en ervaring van jou en je collega OR-leden, hoe beter jullie de andere medewerkers kunnen vertegenwoordigen. En hoe hoger de kwaliteit van de besluiten in de organisatie.

Maar OR-werk is een neventaak. Bovendien wisselt de samenstelling van de OR elke 3 á 4 jaar. Dat maakt het ingewikkeld. Daarom helpen wij je met het secretariële proces.

Zo kun jij je richten op de inhoud. En zetten we samen een stevige, professionele OR neer.

Een stevig OR-fundament zorgt voor de beste resultaten

Waarom een externe ambtelijk secretaris?

Een ambtelijk secretaris legt het fundament voor de OR. Een stevige basis zorgt voor de beste resultaten. Onze ambtelijk secretarissen ondersteunen, adviseren, begeleiden en coachen. Als onafhankelijke derde. Je kunt bij ons terecht voor:

  • Een optimaal secretarieel proces (voor een efficiënte en effectieve OR)
  • Vakinhoudelijk advies (we kennen de wet- en regelgeving als geen ander)
  • Coaching en begeleiding van OR-leden (zodat iedereen snel een volwaardig gesprekpartner is)
  • Betrekken van de achterban (voor een groter draagvlak)
  • Continuïteit bij OR-wisselingen (altijd een vast aanspreekpunt voor de OR)

Voor ondersteuning

Wij de praktische ondersteuning, jij de inhoud

De OR-vergaderingen voorbereiden? Doen we. Een helder verslag? Maken en versturen we. Organiseren van nieuwe verkiezingen? Laat dat maar aan ons over.

Wij nemen je graag het secretarieel, administratief en beleidsmatig OR-werk uit handen. We zorgen voor structuur en overzicht. We bewaken de procedures en processen. En we waarborgen dat de juiste acties op de juiste tijd gebeuren.

Dan heb jij je handen vrij voor de inhoud.

De OR is als een brug

Groter draagvlak door een zichtbare OR

Je verbindt de medewerkers met de bestuurder. Maar collega’s steken de brug pas over als ze weten waar hij staat, en erop vertrouwen dat hij stevig is.

Hoe zichtbaar is de OR in jouw organisatie? En hoe stevig staan jullie? Weten collega’s jullie echt te vinden als er iets speelt, weten ze met welke dossiers jullie bezig zijn en is er draagvlak voor de besluiten?

Een ambtelijk secretaris speelt hierin een belangrijke rol. Wij zorgen voor regelmatige communicatie, bijvoorbeeld in nieuwsbrieven, updates op het intranet en het OR-jaarverslag. Ook betrekken we de achterban met netwerk-, informatie- en themabijeenkomsten.

Stabiliteit

Ambtelijk secretaris als stabiele factor bij OR-wisselingen

Een ambtelijk secretaris is geen OR-lid en heeft geen stemrecht. Daarom kunnen wij in functie blijven als de OR-samenstelling wijzigt. We zorgen voor continuïteit en een vlotte overdacht. Ook begeleiden en coachen we (nieuwe) OR-leden.

Op nieuwe OR-leden komt heel wat af. We leren jou en je collega’s de spelregels, praten jullie bij over de lopende zaken en coachen jullie tot volwaardige gesprekspartners. Zo kunnen jullie snel waardevol aansluiten bij OR-vergaderingen en bij besprekingen met de bestuurder.