Advies ondernemingsraad

Een ambtelijk secretaris

Advies van een ambtelijk secretaris

Je wilt een professionele OR. Met een optimale structuur, een goede positie binnen de organisatie en een degelijke jaarplanning. En met OR-leden die de wetten en de regels kennen, gedegen standpunten formuleren en durven te onderhandelen met de bestuurder.

Je kunt alle materie zelf doorgronden. Cursussen volgen. Ervaring opdoen. Maar dat kost tijd.

Je kunt er daarom ook voor kiezen advies in te winnen bij een ervaren ambtelijk secretaris. Samen zetten we sneller een vakkundige OR neer.

We vertellen je kort over de onderwerpen waarover we je adviseren.

Plan een belafspraak

Wet- en regelgeving

Wij kennen de wet- en regelgeving voor de OR. We houden onze kennis actueel en delen het met (nieuwe) OR-leden. Zo kom je welbeslagen ten ijs, en sta je sterk in gesprekken met de bestuurder en de achterban.

Jaarplanning en jaarbudget

Wij adviseren je over de jaarplanning en het jaarbudget voor de OR. Ook kun je ons advies vragen over de begroting van de organisatie: wat is de bestuurder van plan, welke vragen moet je erover stellen en wat betekenen de cijfers voor de nabije toekomst?

Onderhandelingstechnieken

Hoe onderhandel je het effectiefst met de bestuurder en andere belanghebbenden? Welke strategie zet je in? Wij adviseren je. Je herkent mogelijke compromissen, handhaaft een constructieve dialoog en stelt doordachte voorstellen op.

Communicatiestrategie

Een stevige OR is zichtbaar. Wij helpen je daarom graag met een communicatiestrategie waarmee je OR-boodschappen effectief overbrengt naar je collega’s, de bestuurder en andere betrokkenen. Als je wilt, adviseren we niet alleen over de strategie. We ondersteunen je ook praktisch, bijvoorbeeld met heldere en begrijpelijke documenten en presentaties.

Medezeggenschapsstructuren

Welke medezeggenschapsstructuur en werkwijze het best passen, verschilt per onderneming. Wij adviseren je erover. We helpen je daarnaast met bijvoorbeeld de organisatie van OR-verkiezingen. Ook weten we wat in het regelement van de OR moet komen of adviseren we je over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Advies- en instemmingsaanvragen

Wij zien geregeld advies- en instemmingsaanvragen van bestuurders. Wij helpen je ze te analyseren en beoordelen. Daarna formuleren we, samen met jou, gedegen adviezen en standpunten. Die we baseren op wettelijke voorschriften en de belangen van de medewerkers.

Ondersteuning van ons

Positionering van medezeggenschap

Wij helpen je de medezeggenschap zichtbaar en invloedrijk te maken. Met een sterke positie binnen de organisatie. We adviseren je over de strategieën die je daarvoor het best kunt inzetten.

Tevreden klanten

Wat anderen zeggen

Als ambtelijk secretaris begeleid ik veel ondernemingsraden. De ene keer doet ik secretariële werkzaamheden, de andere keer geef ik training aan nieuwe OR leden. Van alle vragen die mij gesteld worden, heb ik de meestgestelde vragen in een blog verzameld. Is jouw vraag nog niet beantwoord? Maak een belafspraak en dan help ik je graag.
ambtelijk secretaris
Een fusie of een herstructurering van de organisatie, explosieve groei of misschien wel massa ontslag. Het zijn grote veranderingen die niet alleen impact hebben op de organisatie. Ze kunnen ook van invloed zijn op de rollen, verantwoordelijkheden en samenstelling van de ondernemingsraad. Dus staan jullie aan de vooravond van een grote verandering? Of hebben jullie net een traject achter de rug? Laat je dan in deze blog bijpraten over de consequenties voor de OR.
ambtelijk secretaris
Een ondernemingsraad (OR) kan zich laten ondersteunen door een ambtelijk secretaris zodat de OR-leden zich volledig op de inhoud kunnen richten.