Een nieuwe OR oprichten: deze 6 stappen helpen je

Een mijlpaal: je organisatie heeft 50 medewerkers. Het is tijd voor een ondernemingsraad (OR). Moet dat? Ja, dat moet. Dat staat in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). We helpen je in 6 stappen op weg.

Maar eerst wat over de wetten en de regels

Zodra je organisatie de magische 50 medewerkers-grens overgaat, is de bestuurder verplicht een OR op te richten. En dat is niet voor niets: hoe groter de organisatie wordt, hoe meer afstand er ontstaat tussen de medewerkers en de bestuurder.

Daarom is de OR zo waardevol. Het draagt bij aan een gezonde werkomgeving en verbetert de verhoudingen tussen werknemers en bestuurders. Werknemers krijgen inspraak in belangrijke beslissingen, en werkgevers kunnen profiteren van de input en betrokkenheid van hun personeel.

Dit staat in de WOR

Het recht om in Nederland een OR op te richten, wordt geregeld door de WOR. Hierin staat onder meer:

  • Wie als werknemer wordt beschouwd en mag meedoen aan OR-verkiezingen.
  • Dat de bestuurder verantwoordelijk is voor de oprichting van de OR.
  • Dat werknemers een OR kunnen oprichten, volgens welke stappen.
  • Hoeveel leden een OR heeft, hoe de zetels verdeeld worden en wat de zittingstermijn van OR-leden is.
  • Welke taken en bevoegdheden de OR heeft.

Deze 6 stappen geven je handvatten om tot een democratisch gekozen ondernemingsraad te komen.

Stap 1: Bewustwording en draagvlak

Voordat je begint, is het belangrijk om het bewustzijn over de OR te vergroten en draagvlak te creëren onder je collega’s. Organiseer bijeenkomsten, presentaties of enquêtes om te peilen hoeveel steun er is.

Stap 2: Samenstellen van een initiatiefgroep

Vorm een initiatiefgroep (of een werkgroep) die bestaat uit enthousiaste werknemers. Deze groep zal de drijvende kracht zijn achter de oprichting van de OR. Zorg ervoor dat de groep divers is en beschikt over de nodige vaardigheden.

Stap 3: Statuten en reglement opstellen

De OR werkt pas goed met duidelijke statuten en een reglement. Zorg daarom voor heldere regels en procedures voor verkiezingen, vergaderingen en besluitvorming.

Stap 4: Verkiezing van de ondernemingsraad

Organiseer eerlijke en transparante verkiezingen voor de OR. Zorg ervoor dat alle werknemers de kans krijgen om te stemmen en zich kandidaat te stellen. In artikel 6 van de WOR lees je meer over de regels voor verkiezingen, zoals: 

  • De OR wordt samengesteld uit werknemers die in dienst zijn.
  • De verkiezing van leden vindt plaats via een anonieme schriftelijke stemming, tenzij een meerderheid van de betrokken werknemers instemt met een andere methode.
  • De verkiezing moet voldoen aan de regels van de WOR.

Stap 5: Installatie en training

Zodra de OR-leden zijn gekozen, installeer je de OR officieel. Het is belangrijk om de nieuwe leden goed te trainen en te ondersteunen, zodat ze effectief kunnen functioneren.

Stap 6: Communicatie en samenwerking

De OR moet een communicatiekanaal vormen tussen werknemers en de bestuurder van de organisatie. Zorg voor regelmatig overleg en werk aan een goede samenwerking met het bedrijfsbestuur. Dit zal leiden tot betere besluitvorming en een gezondere werkomgeving.

Wil je hulp?

Volg deze 6 stappen als je een OR wilt oprichten en je bent goed op weg. Maar vergeet niet je ook goed te verdiepen in de WOR: zo vergroot je de kans dat de OR straks goed functioneert. Doorloop je het proces liever niet alleen?  Wij helpen je graag.

Gerelateerde berichten

Als ambtelijk secretaris begeleid ik veel ondernemingsraden. De ene keer doet ik secretariële werkzaamheden, de andere keer geef ik training aan nieuwe OR leden. Van alle vragen die mij gesteld worden, heb ik de meestgestelde vragen in een blog verzameld. Is jouw vraag nog niet beantwoord? Maak een belafspraak en dan help ik je graag.
ambtelijk secretaris
Een fusie of een herstructurering van de organisatie, explosieve groei of misschien wel massa ontslag. Het zijn grote veranderingen die niet alleen impact hebben op de organisatie. Ze kunnen ook van invloed zijn op de rollen, verantwoordelijkheden en samenstelling van de ondernemingsraad. Dus staan jullie aan de vooravond van een grote verandering? Of hebben jullie net een traject achter de rug? Laat je dan in deze blog bijpraten over de consequenties voor de OR.
ambtelijk secretaris
Een ondernemingsraad (OR) kan zich laten ondersteunen door een ambtelijk secretaris zodat de OR-leden zich volledig op de inhoud kunnen richten.