Wat doet een ambtelijk secretaris (en waarom is hij geen OR-lid)

Een ondernemingsraad (OR) kan zich laten ondersteunen door een ambtelijk secretaris zodat de OR-leden zich volledig op de inhoud kunnen richten.

Meerwaarde ambtelijk secretaris

OR-leden zijn door hun collega’s gekozen om zich (o.a.) met besluitvorming bij de organisatie bezig te houden. Ook dienen de OR-leden een oordeel te vormen over diverse onderwerpen die de bestuurder ter advies of instemming aan de OR voorlegt. Een ambtelijk secretaris kan de OR hierbij ondersteunen en verder helpen. De invulling van de functie van de ambtelijk secretaris kan zowel uitvoerend, organisatorisch als strategisch zijn.

Jouw OR heeft er recht op

De ambtelijk secretaris is ook één van de faciliteiten waar de OR wettelijk gezien over kan beschikken (artikel 17 en artikel 22 van de Wet op de ondernemingsraden, WOR). Daar is overigens wel medewerking en toestemming van de bestuurder voor nodig. In sommige cao’s zijn zelfs afspraken vastgelegd over de inzet van een ambtelijk secretaris voor de OR.

De ambtelijk secretaris zorgt voor continuïteit

Een ambtelijk secretaris is géén OR-lid en heeft geen stemrecht bij (inhoudelijke) beslissingen van de OR. Hierdoor kan de ambtelijk secretaris in functie blijven, ook als er een nieuwe OR geïnstalleerd wordt. Ondanks dat de ambtelijk secretaris geen OR-lid is, geldt – evenals voor de OR-leden – het volgende:

  • De ambtelijk secretaris heeft een geheimhoudingsplicht (artikel 20, lid 2 WOR).
  • De ambtelijk secretaris is beschermd tegen benadeling (artikel 21 WOR).
  • De ambtelijk secretaris heeft recht op de voorzieningen die aan de OR zijn toegekend (artikel 17 WOR).

Vragen?

Heb je vragen over de (invulling van de) rol van een ambtelijk secretaris, of ben je voor jouw organisatie op zoek naar ondersteuning, begeleiding en advisering op het gebied van de medezeggenschap? Neem gerust contact met mij op: martijn@hetambtelijksecretariaat.nl

Gerelateerde berichten

Als ambtelijk secretaris begeleid ik veel ondernemingsraden. De ene keer doet ik secretariële werkzaamheden, de andere keer geef ik training aan nieuwe OR leden. Van alle vragen die mij gesteld worden, heb ik de meestgestelde vragen in een blog verzameld. Is jouw vraag nog niet beantwoord? Maak een belafspraak en dan help ik je graag.
ambtelijk secretaris
Een fusie of een herstructurering van de organisatie, explosieve groei of misschien wel massa ontslag. Het zijn grote veranderingen die niet alleen impact hebben op de organisatie. Ze kunnen ook van invloed zijn op de rollen, verantwoordelijkheden en samenstelling van de ondernemingsraad. Dus staan jullie aan de vooravond van een grote verandering? Of hebben jullie net een traject achter de rug? Laat je dan in deze blog bijpraten over de consequenties voor de OR.
Een mijlpaal: je organisatie heeft 50 medewerkers. Het is tijd voor een ondernemingsraad (OR). Moet dat? Ja, dat moet. Dat staat in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). We helpen je in 6 stappen op weg.